Søndre Hamre Camping

Søndre Hamre gård og camping ans - Org.nr: 986 756 477

Eikernveien x Hamrekleiva 164, N-3320 Vestfossen, Norway Eikernveien ved Hamrekleiva 164, 3320 Vestfossen, Norge

Local road map:  N 59.6841  E 9.8976

Søndre Hamre Camping is located at the shore of Eikern, one of Norway's cleanest and most beautiful lakes, along road 35 between Vestfossen and Eidsfoss in Øvre Eiker, not far from Hokksund, Kongsberg and Drammen.

In older days it was storage for timber beeing floated on the lake, today a mix of grass and smooth granite.

Søndre Hamre Camping ligger ved Eikern, et av Norges reneste og peneste vann, ved riksvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss i Øvre Eiker, ikke langt fra Hokksund, Kongsberg og Drammen.

Plassen har tidligere vært tømmerlegg og utgangspunkt for fløting av tømmer, og har i dag en blanding av gress og flaberg.

Beach / Badestrand

We're not a luxury camping, but we have clean water, toilets and garbage collection.

The bathing-water in Eikern is the very best. Eikern is drinking-water for the surrounding area.

Photo shows the beach from the main camping area.

Vi er ikke en luksuriøs plass, men det er rent vann, toaletter og søppeltømming.

Badevannet i Eikern er det blant det reneste. Eikern er drikkevann for bl.a. Øvre Eiker og Vestfold.

Bildet viser stranden fra den øvre delen av plassen.

Camping area map

Photo shows the whole camping area south of road 35, between the two small rivers on each side.

The beach in the middle, the sand on the bottom visible through the clear water.

A close-up of the beach is at the bottom of this page.

Click for larger map

Bildet viser hele campingplassen syd for riksvei 35, mellom elveutløpene på hver side.

Badestranden midt på, med sanden på bunnen synlig gjennom det klare vannet.

Nærbilde av stranden finnes nederst på siden.

Klikk for større kart

Søndre Hamre farm & camping

Photo shows the lower part, with the beach to the right and Søndre Hamre farm in the background.

Photo is from the M/S Eikern on sightseeing route from Vestfossen (culture centre) to Eidsfoss (old iron-works city) and back on sundays in the summer season.

Bildet viser den nedre delen, med badestranden til høyre på bildet og Søndre Hamre gård i bakgrunnen.

Bildet er tatt fra M/S Eikern som kjører fra Vestfossen (kulturhovedstad) til Eidsfoss (gammel jernverksby) og tilbake søndager i sommerhalvåret.

M/S Eikern

Eikern is a beautiful lake, and we recommend a trip with M/S Eikern to see the islands, cabins, nature reservation area and historical sites along the shore of the lake.

The boat also pauses in Eidsfoss long enough to take a look at the town and test food at Gamle Eidsfos kro.

Eikern er en naturperle, og vi anbefaler en tur med M/S Eikern for å se på øyene, hyttene, naturreservatet og de historiske stedene langs kanten av vannet.

Båten har også pause i Eidsfoss lenge nok til å se på byen og teste maten på Gamle Eidsfos kro.

Søndre Hamre Camping

The main camping area.

The mountain to the right is Hamrefjell. Just a short walk, nice view and popular for climbing practice.

For a longer trip we suggest a walk or drive to Slettfjell.

Look at the view below!

Hoveddelen av plassen.

Fjellet til høyre er Hamrefjell. Turmål i kort gangavstand, fin utsikt og populært for klatretrening.

For en lengre tur anbefaler vi fot eller biltur til Slettfjell.

Se på utsikten under!

Eikern seen from Slettfjell:  N 59.6903  E 9.9376
Beach / Badestrand

Visit us on Facebook
for latest news and info


SMS: (+47) 906 98 710

Daytime parking: € 6
Overnight stay: € 20
Vipps payment possible

NB! Electricity is only
for our season guests!

We have no cabins.
Closest alternatives:
Thorrud camping
Eikernveien camping

Hokksund camping

Besøk oss på Facebook
for siste nyheter og info


SMS: (+47) 906 98 710

Dagparkering: NOK 60
Overnatting: NOK 200
Klikk her for Vipps info

NB! Strømtilkopling
kun for helårsgjester

Vi har ingen hytter.
Nærmeste alternativer:
Thorrud camping
Eikernveien camping

Hokksund camping

Eikern seen from Søndre Hamre farm